Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zgłoszenia PSC 2019 / Applications PSC 2019

W związku z licznymi pytaniami osób niezarejestrowanych w Polskim Związku Orientacji Sportowej „jak dokonać zgłoszenia na Pomorze Sprint Cup 2019”, podpowiadamy jak to zrobić.

In connection with numerous questions from people not registered in the Polish Orienteering Federation on how to apply for the Pomorze Sprint Cup 2019, we would like to guide you through the registration steps.

Wchodzimy na https://orienteering.org.pl/pzos/entries i wybieramy Pomorze Sprint Cup 2019 oraz etap który nas interesuje. Następnie wybieramy zieloną zakładkę „zgłoszenie zawodnika niezarejestrowanego” i uzupełniamy wszystkie niezbędne pola identyfikacyjne. W miejscu klub wpisujemy, miasto, szkołę, stowarzyszenie lub inną wymyśloną nazwę. Po uzupełnieniu wszystkich danych potwierdzamy na dole strony politykę prywatności oraz poniżej na zielonym polu „wysyłkę kodu aktywacyjnego” na podany w danych e-mail. W otrzymanym e-mailu wybieramy link aktywacyjny i zgłoszenie jest dokonane. Tą operację należy powtórzyć kolejno dla wszystkich etapów w których zamierzamy wziąć udział.  

Tak więc do zobaczenia na trasach.

 

Go to: https://orienteering.org.pl/pzos/entries and choose Pomorze Sprint Cup 2019 and the stage you are interested in. Then click on the green tab “Application of unregistered participants” and fill in all the necessary identification boxes. In the “Club” box please enter your city/town, school, association or any name you come up with. After completing all the data, confirm you have read our privacy policy at the bottom of the page, and click on the green box “Send an activation code” below. The code will be sent to the e-mail address provided by you in the form. Next, click on the activation link received via e-mail. Your registration is complete!

Repeat this operation for all stages in which you would like to participate.

See you on the routes!

f t g m