Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Nagrody finansowe dla najlepszych juniorów, młodzieżowców i elity / Financial rewards for the best juniors, youth and elite

Tak jak pisaliśmy w biuletynie zawodów, dla zawodników zajmujących pierwsze trzy miejsca w kategoriach K i M16, K i M 18, Ki M 20 oraz elity K i M21 przewidziane są nagrody pieniężne.

As mentioned in the competition newsletter, there will be financial rewards for the first three places in categories K and M 16, K and M 18, K and M 20 as well as the elite K and M 21.

W kategoriach szesnastek, osiemnastek i dwudziestek  zwycięzcy zainkasują nagrody w wysokości po 200 zł, drudzy na mecie po 150 zł, a trzeci po 100 zł. W elicie nagrody będą wyższe i wynosić będą odpowiednio 500, 400 i 300 zł.

In the categories of 16s, 18s and 20s, the 1st place winners will receive prizes in the amount of PLN 200 each; those who come second to the finish line will get PLN 150 each, and 3rd-place holders – PLN 100 each. In the elite, the prizes will be higher and will amount to PLN 500, 400 and 300, respectively.

f t g m