Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

PSC 2024 - Warto się zgłosić w pierwszym terminie / PSC 2024 - It's worth registering by the first deadline

Dla wszystkich zawodników zgłoszonych w pierwszym terminie mamy kolejną niespodziankę.

We have another surprise for all riders entered by the first deadline.

Pamiętacie jakie emocje i atmosferę w ubiegłym roku stworzyli zawodnicy i kibice w półfinałach i finałach Knock-Out Sprint na Rynku Starego Miasta w Tczewie? Mamy nadzieje, że w tym roku będzie jeszcze głośniej i jeszcze bardziej emocjonująco.

Chcemy wam w tym pomóc. Dlatego wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej w pierwszym terminie, w ramach pakietu startowego  będą mieli do odebrania w sekretariacie zawodów okolicznościowy dzwonek kibica Pomorze Sprint Cup.

Ten bardzo użyteczny atrybut kibica będzie miał logo naszych zawodów, ale mamy przekonanie, że przyda wam się też na wielu innych zawodach na całym świecie by wspierać Waszych faworytów.

Pamiętajcie jednak, że ze względów produkcyjnych, dzwonki kibica przygotowane zostaną wyłącznie dla zawodników, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej w I terminie zgłoszeń, czyli do piątku 15 marca 2024 r. Warto skorzystać.

 

 

Do you remember what kind of excitement and atmosphere last year the competitors and fans created at the Knock-Out Sprint semi-finals and finals at the Old Town Square in Tczew? We hope that this year it will be even louder and more exciting.

We want to help you do that. That's why all competitors who register and pay the entry fee by the first deadline will have a commemorative Pomorze Sprint Cup supporter bells to collect from the competition secretariat as part of their entry package.

This very useful supporter's attribute will have the logo of our competition, but we are sure you will also find it useful at many other competitions around the world to support your favourites.

Remember, however, that for production reasons, supporter bells will only be prepared for competitors who have paid their entry fee by the first entry deadline, i.e. Rriday 15 March 2024. It is worth taking advantage of.

 

dzwonek pomorze sprint cup

f t g m